Codziennie blisko potrzeb nauczycieli

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

We wtorek 18 lutego dyrektor GODN Wojciech Jankowski wraz z radnym miasta Gdyni Lechosławem Dzierżakiem odwiedzili miejskie placówki oświatowe celem rozpoznania ich potrzeb edukacyjnych oraz przedstawienia oferty form doskonalenia zawodowego przygotowanej przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Tym razem odwiedzone zostały placówki:
– Szkoła Podstawowa nr 11 (dyrektor Sławomir Wiśniewski)
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (dyrektor Krzysztof Jankowski)
– Zespół Wczesnej Edukacji (dyrektor Renata Pawlak)
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (dyrektor Andrzej Gogola)
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (dyrektor Anna Wilczyńska)
oraz Szkoła Podstawowa nr 20 (dyrektor Marta Szymańska).
Kategorie: Wydarzenia