Badanie potrzeb edukacyjnych – kolejne wizyty w gdyńskich placówkach oświatowych

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

We wtorek 1 października przedstawiciele Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Komisji Oświaty odwiedzili kolejne placówki celem rozpoznania ich potrzeb edukacyjnych oraz przedstawili ofertę form doskonalenia przygotowaną przez GODN, która do tych potrzeb odnosiłaby się w najbardziej efektywny sposób.

Tym razem odwiedzone zostały placówki: Gdyńska Szkoła Społeczna – dyrektor Małgorzata Kusyk, Zespół Szkół Specjalnych nr 17 – dyrektor Krystyna Zdunek, wicedyrektor Alicja Poniecka, oraz Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni –  dyrektor Anna Jachowska.

Serdecznie dziękujemy za owocne spotkania.

Kategorie: Wydarzenia