Szkolenie rady pedagogicznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

22 listopada 2022r nasz doradca metodyczny z informatyki Beata Chojnowska-Gąsiorek przeprowadziła szkolenie rady pedagogicznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni z zakresu „Tworzenia prezentacji multimedialnych i wykorzystania programów wzbogacających warsztat pracy nauczyciela”. Nauczyciele z przyjemnością poznawali nowe narzędzia, które chętnie wykorzystują już w swojej pracy z uczniami.

Szkolenia rady pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 23 w Gdyni

Na zaproszenie Pani Dyrektor Małgorzaty Gogola, 2 lutego 2022r nasz doradca metodyczny z informatyki Beata Chojnowska-Gąsiorek przeprowadziła szkolenie rady pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 23 w Gdyni nt „Techniki multimedialne w edukacji przedszkolnej”. Nauczyciele mogli przetestować możliwości współpracy z wykorzystaniem poczty służbowej oraz poznali aplikacje aktywizujące, rozwijające i wspierające rozwój Dowiedz się więcej…