Jak uwolnić w uczniach kreatywne myślenie podczas lekcji języka polskiego?

Kilka sprawdzonych pomysłów pasjonatki. Co definiuje kreatywność? Czy jest ona cechą człowieka, jego umiejętnością? A może mieści się w sferze działania lub efektu tych działań? Tych i wiele innych pytań padało odnoście kreatywności przez wiele ostatnich dekad. Krzysztof Szmidt twierdzi, że kreatywność to pojęcie, które przypisane jest cechom i postawom Dowiedz się więcej…