Wyniki Wojewódzkiego Konkursu grafiki komputerowej „Gif Świąteczny”

Opublikowane przez Beata Chojnowska-Gąsiorek w dniu

Za udział w Wojewódzkim Konkursie grafiki komputerowej „GIF Świąteczny” komisja konkursowa w składzie: mgr Wojciech Jankowski- Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, mgr Justyna Olewińska- Konsultant Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz doradcy GODN- mgr Jolanta Rucka oraz mgr Sebastian Ropel przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: klasa 6, 7 i 8. Wpłynęło bardzo dużo (96 prac) o różnym podejściu do tematu. Jury zgodnie z regulaminem konkursu podczas oceny prac brało pod uwagę :

a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b. samodzielność wykonania pracy,

c. oryginalność, czasochłonność, kreatywność w ujęciu tematu,

d. dbałość o estetykę wykonania,

e. nawiązanie do tradycji.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękuję za udział w konkursie. Gratuluję pomysłowości i talentu. Osobom nagrodzonym wkrótce wyślemy nagrody i dyplomy. Zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Gdyni i Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Organizator,

Beata Chojnowska-Gąsiorek

nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Gdyni, doradca metodyczny z Informatyki

Zapraszam do galerii prac