Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej „SŁOWA KRZYWDZĄ! STOP HEJTOWI W SIECI”

Opublikowane przez Beata Chojnowska-Gąsiorek w dniu

Jury w składzie: dyrektor GODN Wojciech Jankowski, Justyna Olewińska oraz Mariusz Rozmus na posiedzeniu w dniu 22.01.2021r. w siedzibie GODN ustaliło kolejność nagród:

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Gratulujemy pomysłowości i pracowitości!

Niech tytuł konkursu na zawsze pozostanie w Waszych sercach.

Koordynator konkursu: Beata Chojnowska- Gąsiorek- nauczyciel Informatyki w SP 6 w Gdyni, doradca metodyczny z Informatyki

Konkurs jest objęty patronatem Urzędu Miasta w Gdyni.