Wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych na lekcjach historii i matematyki – szkolenie

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

W poniedziałek 07.01.2019 w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni odbyło się szkolenie na temat „Wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych na lekcjach historii i matematyki”. Rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli to jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Nauczyciele nabyli umiejętności tworzenia padletu, jako narzędzia do tworzenia scenariusza lekcji. Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu i dotyczyć będzie tworzenia quizów. Serdecznie zapraszamy!
 
Koordynatorzy: Grażyna Szotrowska i Anna Drotlew – doradcy GODN.