WOJEWÓDZKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Zostań Eco. Be.Eco”

Opublikowane przez Beata Chojnowska-Gąsiorek w dniu

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego do wzięcia udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Zostań Eco. Be.Eco”

Celem konkursu jest:

  1. popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego,
  2. wyłanianie młodych talentów,
  3. rozwijanie umiejętności uczniów w posługiwaniu się wybranym środowiskiem graficznym,
  4. wzbudzenie świadomości ekologicznej, które zmierza do wartości takich jak odpowiedzialność za swoje postępowanie, szacunek do otaczającego środowiska naturalnego;

Zachęcam do zapoznania się z załączonym regulaminem i proszę o przekazanie informacji uczniom szkoły.  Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 18 grudnia 2022 r. na adres:  konkurs.be.eco@gmail.com

Organizatorami Konkursu są:

  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia, tel.: 58 625 40 25, e-mail: sekretariat@sp6.gdynia.pl
  • Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia, tel: 58 765 07 92, e-mail: sekretariat@godn.eu

Osoba odpowiedzialna za organizację: mgr Beata Chojnowska- Gąsiorek

nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia

doradca metodyczny z zakresu informatyki w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 5381-392 Gdynia
kontakt: konkurs.be.eco@gmail.com lub c-gasiorek@sp6.gdynia.pl

Fundacja Digital University objęła patronatem nasz konkurs.

Przy okazji zachęcam Państwa do wzięcia udziału wraz z uczniami w projekcie ekologicznym Fundacji: https://beeco.edu.pl/

Regulamin konkursu i zgłoszenie do konkursu