Warsztaty z emisji głosu – Vademecum Dyrektora

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

W czwartek 28 marca w siedzibie GODN odbyło się 3-godzinne szkolenie warsztatowe w ramach Vademecum. Dyrektorzy placówek gdyńskich mieli okazję szlifować swoje umiejętności z zakresu emisji głosu, pracy z mikrofonem oraz autoprezencji. Prowadzone przez aktorkę panią Agnieszkę Babicz-Stasierowską w przemiłej atmosferze zajęcia były okazją do utrwalenia prawidłowych mechanizmów operowania głosem.