Warsztaty muzyczne – fotorelacja

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

W sobotę 9 marca 2019 roku w SP 18 w Gdyni odbyła się druga część warsztatów muzycznych prowadzonych przez Kamę Palińską.
Tematem zajęć była Rola muzyki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem muzykoterapii.
Nauczyciele poznali elementy muzykoterapii i relaksacji, aktywności muzyczne i ich rolę terapeutyczną, grali na instrumentach perkusyjnych, tańczyli tańce polskie i innych narodów i poznali piosenki na różne szkolne imprezy okolicznościowe.
Elementem szkolenia były też kreatywne moduły, podczas których nauczyciele tworzyli własne inscenizacje muzyczne.
Zajęcia uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.