Warsztaty decoupage

Opublikowane przez Maria Bazaczek w dniu

We wtorek, 10 maja 2022 roku w Przedszkolu nr 55 w Gdyni odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli pt.: „Zdobienie techniką decoupage”.
Organizatorami spotkania byli doradcy metodyczni Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: Anetta Czoska, Maria Bazaczek i Katarzyna Pawłuszyńska.
Szkolenie przygotowano w formie warsztatów i było skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutów.
Technika decoupage staje się coraz popularniejszą metodą ozdoby elementów drewnianych, plastikowych, szklanych, polega na przyklejaniu na powierzchni ozdabianych przedmiotów papierowych serwetek, tak aby efekt wyglądał na ręcznie malowane wzory.
Umiejętności zdobyte przez nauczycieli  podczas warsztatów z pewnością zostaną wykorzystane w pracy dydaktycznej  z dziećmi w różnym wieku.


Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie. Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do skorzystania z oferty GODN.