Warsztaty chemiczne na UG – fotorelacja

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

We wtorek 15 czerwca, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy edukacyjnej pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego a Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, odbyły się pierwsze, inaugurujące warsztaty dla nauczycieli chemii.

Część pierwszą poprowadził dr hab. Artur Giełdoń z zakresu modelowania cząsteczek z wykorzystaniem programu edukacyjnego Avogadro. Warsztaty laboratoryjne dotyczyły wykorzystania chemii w kryminalistyce, np. wykrywania śladów krwi za pomocą fluorescencji czy chemiluminescencji.

Prowadzącym był dr hab. Karol Krzymiński.