VADEMECUM DYREKTORA: „Młodzi cyfrowi – kogo tak naprawdę przyszło nam uczyć? Nadużywanie nowych technologii”

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Spotkanie poświęcone zostanie problematyce nałogowego korzystania z mediów cyfrowych. Motorem do organizacji spotkania stały się badania „Młodzi Cyfrowi”, w których wzięło udział ponad 60 tysięcy uczniów w wieku 12-19 lat z całej Polski. Wnioski z niego płynące są niezwykle ważne dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców nie tylko pod względem dydaktycznym, ale też emocjonalnym oraz pod względem budowania relacji. Podczas spotkania omówione zostaną różnice między uzależnieniem, nawykiem a negatywnym wzorem używania nowych technologii. Nauczyciele poznają mechanizm uzależnienia się od mediów cyfrowych oraz metody wspierające w zakresie bezpiecznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci.

Zapisy: