Vademecum Dyrektora: „Kwalifikacje nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania pedagogicznego”

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Spotkanie dotyczyć będzie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli w kontekście:

  1. Zatrudnienia nauczyciela w szkole.
  2. Opinii arkusza organizacji pracy szkoły.
  3. Awansu zawodowego nauczycieli.

Zapisy: