Vademecum Dyrektora – fotorelacja

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

W czwartek 11 marca odbyło się kolejne szkolenie dla Dyrektorów placówek gdyńskich w ramach Vademecum Dyrektora.

Spotkanie poświęcone zostało problematyce nałogowego korzystania z mediów cyfrowych. Motorem do organizacji spotkania stały się badania „Młodzi Cyfrowi”, w których wzięło udział ponad 60 tysięcy uczniów w wieku 12-19 lat z całej Polski. Wnioski z niego płynące są niezwykle ważne dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców nie tylko pod względem dydaktycznym, ale też emocjonalnym oraz pod względem budowania relacji.

Podczas spotkania omówione zostały różnice między uzależnieniem, nawykiem a negatywnym wzorem używania nowych technologii. Dyrektorzy poznali mechanizm uzależnienia się od mediów cyfrowych oraz metody wspierające w zakresie bezpiecznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci.

Bardzo dziękujemy Dyrektorom za tak liczny udział w spotkaniu oraz Prowadzącemu – założycielowi i prezesowi Fundacji „Dbam o mój z@sięg” – Panu dr Maciejowi Dębskiemu za wprowadzenie uczestników w tak istotny i niezwykle aktualny temat.