Vademecum Dyrektora 04.02.2021 r.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

„Dbanie o rozwój społeczno-emocjonalny uczniów w czasie pandemii

Czwartek, 4 lutego 2021 r., godz. 10:00 – 12:00.

Zapisy na szkolenie:

Cel główny: Celem warsztatu jest przekazanie Dyrektorom wiedzy w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego a także zapoznanie ich ze sposobami na jego stymulację.

Cele szczegółowe:

· pogłębienie wiedzy Dyrektorów w zakresie rozwoju społeczno -emocjonalnego,

· pogłębienie wiedzy na psychospołecznych skutków długotrwałej izolacji,

· przeanalizowanie, jakie sygnały ostrzegawcze mogą wskazywać na problemy emocjonalne inne trudności adaptacyjne,

· zapoznanie Dyrektorów z metodą Treningu Umiejętności Społecznych,

· przedstawienie narzędzi i technik które można wykorzystać podczas pracy dydaktycznej, opiekuńczej lub terapeutycznej.

Zagadnienia:

1) Czym są umiejętności społeczne?

2) Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka

3) Zaburzenia rozwoju społeczno-emocjonalnego

4) Diagnoza rozwoju społeczno-emocjonalnego

5) 8 obszarów umiejętności społecznych

6) Narzędzia i techniki rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych

7) Elementy metody TUS w pracy nauczyciela

Metody pracy: dyskusja grupowa, miniwykłady, praca w oparciu o studia przypadków, ćwiczenia interakcyjne.

Prowadzące:

Joanna Węglarz – psycholog, specjalista klinicznej, trener, socjoterapeuta, terapeuta EMDR, absolwentka szkolenia TSR stopień 1. Od 17 lat pracuje z dziećmi, zarówno z zaburzeniami rozwojowymi jak i dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi. Współautorka pomocy terapeutycznych w sklepie PomoceTUS.pl oraz trzech książek dotyczących terapii. O 4 lat w ramach założonego przez siebie Studia Psychologicznego prowadzi szkolenia dla nauczycieli i innych specjalistów. Współautorka trzech książek dotyczących pracy z dziećmi. Stale podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, konferencjach i szkoleniach.

Dorota Bentkowska – psycholog, socjoterapeuta, trener TUS, pracuje w przedszkolu oraz prowadzi punt terapeutyczny „Błękitna Chatka”. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnym. Współautorka dwóch książek dotyczących Treningu Umiejętności Społecznych oraz sklepu www.pomocetus.pl