Ùczba kaszubskiego z korzyścią dla wszystkich

Opublikowane przez Elżbieta Pryczkowska w dniu

Ponad 80 nauczycieli języka kaszubskiego wzięło udział w sympozjum „Ùczmë sã jeden òd drëdżégò” zorganizowanym pod auspicjami Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.

Podczas warsztatów zaprezentowano rozliczne możliwości czerpania z nowych zasobów internetowych na potrzeby prowadzenia lekcji języka kaszubskiego i własnej historii i kultury. W tym drugim przypadku wskazano m.in. na „Skarbë Kaszëb” w Twojej Telewizji Morskiej, gdzie także znajdują się liczne programy edukacyjne oraz piosenki kaszubskie, przygotowywanie m.in. przez dra Tomasza Fopke, co zilustrowano jednym z przykładów. Pokazano także liczne przykłady świetnej pracy nauczycieli kaszubskiego na kilku platformach edukacyjnych oraz nagrane przykładowych działań z dziećmi w Tuchomiu.

Te wszystkie działania będziemy promować na reaktywowanej platformie o nazwie Akademia Kaszubska. Jest tam już sporo materiałów. Także nagranie z tego seminarium się tam znajdzie. Już wkrótce podane zostaną linki do nich.

Kolejnym referentem był dr Eugeniusz Pryczkowski, który przedstawił główne właściwości kaszubskiej fonetyki. Zaprezentował brzmienie wszystkich specyficznych kaszubskich samogłosek, a także kilku spółgłosek.

O powodzeniu spotkania świadczą też liczne wpisy z podziękowaniami, także zapytania, na które sukcesywnie będą powstawać odpowiedzi. Wszystkie te reakcje są też zachętą, by już wkrótce zorganizować kolejne spotkanie. W temacie języka kaszubskiego jest bowiem bardzo dużo do zrobienia. Pytano także o jego finansowanie, które wzbudza często najwięcej emocji. Pewnie i te kwestie zostaną omówione, choć najważniejsze są i zawsze tu mają być sprawy metodyki nauczania i zgłębiania znajomości języka.