Szport mùszi bëc na ùczbach kaszëbsczégò jãzëka! Link do spotkania.

Opublikowane przez Elżbieta Pryczkowska w dniu

Link do szkolenia; https://tiny.pl/dtxxw

26.03.24r. g. 18.00