Szkolenie dla gdyńskich dyrektorów „Zarządzanie Informacją w kryzysie”.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W dniach 01. i 02. października 2020 r. odbyło się szkolenie dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych prowadzone przez Panią Magdalenę Skorupkę-Kaczmarek na temat „Zarzadzania informacją w kryzysie”.

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli był współorganizatorem tego wydarzenia. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie warsztatowej i służyło wypracowaniu umiejętności komunikowania oraz przekazywania informacji w trudnych sytuacjach.