Relacja z Vademecum Dyrektora dla dyrektorów przedszkoli gdyńskich

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

W środę 11 grudnia odbyło się szkolenie w ramach Vademecum Dyrektora dla dyrektorów  przedszkoli gdyńskich. Szkolenie składało się z dwóch części: pierwszej, podczas której dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli pan Wojciech Jankowski zaprezentował ofertę szkoleniową Ośrodka skierowaną do przedszkoli. Podczas tej części ofertę dla tych placówek zaprezentowały również przedstawicielki Centrum Nauki Experyment, z którym GODN ściśle współpracuje. Druga część to część szkoleniowa na temat „Modele komunikacji i praca nad emocjami dla nauczycieli przedszkoli”, prowadzona przez panią Małgorzatę Moczulską.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom przedszkoli za bardzo aktywny udział w szkoleniu.