Quizy edukacyjne – spotkanie metodyczne

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

4 marca w SP 52 w Gdyni odbyło się spotkanie metodyczne nauczycieli matematyki i historii poświęcone quizom edukacyjnym. Nauczyciele nabyli umiejętność tworzenia prostych lub bardziej rozbudowanych quizów w oparciu o platformę Quizizz, dzięki czemu będą mieli możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym. Narzędzie to pozwala uatrakcyjnienić zajęcia  przy jednoczesnym sprawdzeniu realizacju celów lekcji,  to świetny sposób na rekapitulację wtórną jak i pierwotną oraz na sprawdzenie czy uczniowie zdobyli nową wiedzę.

Prowadzący: Anna Drotlew i Grażyna Szotrowska – doradcy GODN.