Projekt wsparcia dla nauczycieli UNICEF – zaproszenie do konsultacji indywidualnych.

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Serdeczne zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów i dyrektorów oraz wszystkie osoby zaangażowanie w kwestię edukacji dzieci z Ukrainy do bezpośrednich konsultacji w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zastosowania optymalnych metod edukacji dzieci-uchodźców i całych klas z reprezentacją uchodźców. Koordynatorką prowadzącą konsultacje z ramienia GODN jest Pani Justyna Olewińska.

Celem konsultacji jest udzielanie stałego wsparcia gdyńskim szkołom w procesie edukacyjnym i doborze właściwych metod pracy z uczniami-uchodźcami. Wparcia takiego udzielać będziemy nauczycielom, psychologom, pedagogom, dyrektorom oraz innym osobom zaangażowanym w edukację uczniów w Ukrainy.

Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 mailowo (j.olewinska@godn.eu) i telefonicznie (58 765 07 92), a w godzinach 15:00 – 18:00 mailowo.

Zapraszamy!