UNICEF: Projekt wsparcia dla nauczycieli uczących dzieci-uchodźców – zaproszenie do udziału

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Chcieliśmy poinformować, że jako Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z ogromnym zaangażowaniem włączyliśmy się w międzynarodowy projekt UNICEF, którego celem jest udzielanie systemowego wsparcia dla nauczycieli w poszukiwaniu optymalnych metod edukacji dzieci-uchodźców oraz całych klas z reprezentacją uchodźców.

Ideą programu jest nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również psychologiczne nauczycieli, stworzenie przestrzeni do dyskusji i wspólnych działań, budowanie poczucia wspólnoty i sprawczości w codziennych działaniach edukacyjnych. Planowany jest cykl spotkań, podczas których wspólnie ustalone zostaną kolejne kroki i harmonogram działań indywidualnych i grupowych.