Proces grupowy- metody pracy z grupą – relacja ze szkolenia

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W środę 23 października w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odbyło się szkolenie na temat „Proces grupowy- metody pracy z grupą – organizacja przestrzeni edukacyjnej”. Szkolenie obejmowało tematykę grupy jako całości, jej dynamiki oraz procesów i zmian zachodzących na każdej z faz procesu. Przedstawione zostały również różne role nauczyciela na poszczególnych poziomach oraz sytuacje trudne, które mogą wydarzyć się podczas formowania się grupy. Uczestnicy otrzymali materiały opisujące najpopularniejsze metody i techniki pracy z grupą. Szkolenie miało formę wykładu i było skierowane do zainteresowanych nauczycieli wszystkich przedmiotów.

Materiały szkoleniowe: Procesy zachodzące w grupie, metody pracy z grupą