Prawa i obowiązki nauczyciela, rady pedagogicznej i dyrektora. Nagrody i kary.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym numer 3 w Gdańsk odbyło się szkolenie w temacie ” Prawa i obowiązki nauczyciela, rady pedagogicznej i dyrektora. Nagrody i kary. Jest to szkolenie na którym przypominamy co zawierają główne dokumenty funkcjonujące w oświacie. Staramy się mówić o prawie oświatowym z praktycznego punktu widzenia. Bardzo dobre warsztaty, twórcza grupa. Dziękujemy.