„Pomorskie Żagle Wiedzy” prowadzone przez naszych doradców

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Od września trwają szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Wśród trenerów są nasi doradcy metodyczni. Wśród nich szkolenia prowadzi nasz doradca z informatyki Pani Beata Chojnowska- Gąsiorek, która pokazuje nauczycielom zgłoszonym do projektu, jak prowadzić koła zainteresowań i sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w sposób innowacyjny, ciekawy dla nauczyciela i ucznia. Nauczyciele poznają też mnóstwo aplikacji, które pomagają nauczycielom i uczniom współpracować przy projektach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 51 Gdyni.