Pomorskie Forum Nauczycieli Chemii – fotorelacja.

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Fot: Filip Śmigielski

W poniedziałek 7 czerwca odbyła się konferencja dedykowana nauczycielom chemii szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, z powodzeniem poruszająca też tematykę ochrony środowiska województwa pomorskiego. W części naukowej wykłady wygłosili dr hab. Magdalena Bogalecka, prof. UMG oraz dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń, pracownik naukowy UG. Panel dydaktyczny dotyczył wymagań maturalnych z chemii od 2023r.-to zagadnienie przedstawił dr Piotr Malecha- ekspert OKE w Gdańsku oraz mgr Lucyna Lewandowska- dyrektor PPP nr 3 w Gdyni, która omówiła niezmiernie ważki temat – od badań mózgu do neurodydaktyki. Konferencję zakończyła się ciekawą, eksperymentalną niespodzianką przygotowaną przez studentów  hemii zreszonych w uniwersyteckich z kołach naukowych. W spotkaniu wzięło udział około 100 uczestników, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich prelekcji.