Początek współpracy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Uniwersytetem Gdańskim

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W dniu 18 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie Wojciecha Jankowskiego – dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z prof. nadzw. dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim – prorektorem ds. jakości kształcenia i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Rozmus – nauczyciel-konsultant Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Rozmowa dotyczyła możliwości podjęcia wspólnych przedsięwzięć w obrębie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, wymiany doświadczeń związanych z szeroko rozumianą dydaktyką dorosłych oraz metodyką kształcenia, wzajemnego wsparcia oraz konsultacji, a także współpracy na polu edytorskim przy opracowywaniu periodyku wydawanego przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

W czasie rozmowy ustalono potrzebę kolejnych spotkań oraz zadeklarowano chęć podpisania ramowej umowy o współpracy obu instytucji.