Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Gdańskim

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Kolejne spotkanie zakończone podpisaniem porozumienia o współpracy instytucji – tym razem mamy przyjemność zacieśnić kontakty z Uniwersytetem Gdańskim, który nie tylko obejmie opieką merytoryczną „Gdyński Kwartalnik Oświatowy”, ale również wyraził chęć podjęcia działań w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń edukacyjnych. Wczorajsze spotkanie z Prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studentów i Jakości Kształcenia Panem prof. dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim pokazało, iż przyszła współpraca obfitować będzie w wiele niezwykle wartościowych inicjatyw.