Nauczanie chemii- hybryda dydaktyki i psychologii – relacja ze szkolenia

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

To szkolenie, o bardzo intrygującym tytule odbyło się 19 listopada 2020 r. Nauczyciele przypomnieli sobie rodzaje i rangę kompetencji miękkich w edukacji.

Autorefleksja na temat własnego warsztatu pracy opierała się na krótkim teście psychologicznym. Studium przypadku w nauczaniu chemii zostało wykorzystane do połączenie dydaktyki i psychologii. Na kanwie tej metody wywiązała się ciekawa wymiana myśli i poglądów pomiędzy uczestnikami. Wszyscy otrzymali także poradnik praktyczny” najpierw relacja potem edukacja”.

Szkolenie poprowadziły doradczynie metodyczne Lucyna Lewandowska i Justyna Kalota.