Logorytmika -warsztaty

Opublikowane przez Maria Bazaczek w dniu

„Logorytmika”– warsztaty przygotowane przez doradców metodycznych Katarzynę Pawłuszyńską, Anettę Lillę Czoska, Marię Bazaczek pod patronatem GODN. Szkolenie kierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej. Spotkanie odbyło się w dniu 18.05 2022 r. w Przedszkolu 55 w Gdyni. Uczestniczki warsztatów poznały możliwość wykorzystania techniki logopedycznej opartej na rytmie muzycznym wraz z zastosowaniem słowa improwizowanego, która w sposób naturalny oddziałuje na dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi .Dzięki takiemu połączeniu wspomaganie sfery słuchowej ruchowej oraz słuchowo-ruchowej staje się prostsze Zaprezentowano podczas spotkania szereg zabaw ruchowych oraz muzycznych, które w sposób polisensoryczny stymulują rozwój mowy poprawiają koncentracje uwagi, aktywizują dzieci w sposób naturalny do działania podczas sytuacji edukacyjnych obniżając stres, napięcie.


Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie. Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do skorzystania z oferty GODN.