Koneferencja BeZee

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

15 listopada odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku V Międzynarodowa Konfenecja BeZee #trendy w edukacji. Zgromadziła prelegentów i prelegentki z kraju i z zagranicy – praktyków i praktyczki edukacji oraz krajowe środowisko edukacyjne. W wydarzeniu brały udział p. Anna Kulińska i Małgorzata Onasch – doradcy metodyczni GODN.