” Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej”

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W wtorek 9.11.2021r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli ,, Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej ” Kompetencje kluczowe w przedszkolu- Maria Bazaczek, Anetta Czoska

Program szkolenia Czym jest kompetencja? Czy można ją utożsamiać z predyspozycją i talentem? Podstawy prawne kompetencji kluczowych. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – gdzie znaleźć w niej kompetencje kluczowe? Idea uczenia się przez całe życie i jej korzyści. Katalog kompetencji kluczowych. Metody pracy umożliwiające nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych przedszkolaków. Przykłady dobrych praktyk – sposoby realizacji, konkretne zabawy i zajęcia.