„Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej w klasie?” – relacja ze szkolenia dla dyrektorów placówek gdyńskich

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W poniedziałek 4 listopada w gdyńskiej Szkole Muzycznej I i II stopnia odbyło się szkolenie w ramach Vademecum Dyrektora. Tym razem dyrektorzy placówek gdyńskich mieli okazję wysłuchać drugiej części szkolenia z zakresu przemocy rówieśniczej, a także zapoznać się ze sposobami wczesnej interwencji i zapobieganiu temu rodzajowi przemocy w zespole klasowym. Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem dyrektorów, którzy wyrażali ogromną chęć do kontynuowania cyklu szkoleń z tego zakresu z panem Jackiem Pyżalskim.