Fotorelacja z I Kongresu Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz Miasto Gdynia wraz z partnerami, między innymi Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, byli organizatorami odbywającego się w Gdyni w dniach 14 – 15 listopada I OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO.

Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo jest pierwszą okazją, by realnie spotkać się w społeczności nowoczesnych szkół, które podejmują działania mające na celu zadbanie o dobre relacje w szkole oraz dobrostan psychiczny zarówno uczniów jak i nauczycieli. Spotkanie obfitowało w mnóstwo ciekawych treści, inspirujących prelegentów z różnych dziedzin oraz praktycznych pomysłów na zadbanie o dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli.