Dr hab. Jacek Pyżalski – „Jak wspierać nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo?” – relacja ze szkolenia dla dyrektorów

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

We wtorek 27 października odbyło się szkolenie w ramach Vademecum Dyrektora, na którym prelegentem był Pan dr hab. Jacek Pyżalski. Spotkanie miało formę wydarzenia on-line transmitowanego poprzez platformę Microsoft Teams.

Tematyką szkolenia było wsparcie, jakiego dyrektorzy udzielić mogą nauczycielom zmagającym się z trudną sytuacją wychowawczą w klasie lub grupie rówieśniczej. Prowadzący zdradził kilka metod na efektywne rozwiązanie sytuacji trudnych oraz na zbudowanie zdrowej relacji nauczyciel-uczeń.

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu!