Długopisy 3D w edukacji. Jak poprowadzić kreatywne lekcje?

Opublikowane przez Beata Chojnowska-Gąsiorek w dniu

8.11 odbyły się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni warsztaty z długopisem 3D w roli głównej! Nauczycielki z gdyńskich szkół miały okazję pod okiem doradcy metodycznego z informatyki Beata Chojnowska-Gąsiorek własnoręcznie poznać działanie długopisów 3D, omówić pomysły na lekcje oraz poznać źródła inspiracji. Kolejny raz szkolenie okazało się świetną zabawą, a nauczyciele chcieliby nadal się uczyć na kolejnych szkolenia w GODN.