Anna Zięba

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Anna Zięba

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie w SP nr 39 w Gdyni,

Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,

Trener w Międzynarodowym Konkursie Kreatywności „Odyseja Umysłu”

 

– doradztwo z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej

 i komunikacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej (ClassDojo, eTwinnig, Genial.ly, WordWall. Story Jumper itp.

– doradztwo z zakresu metod aktywizujących rozwijających kreatywności wśród uczniów

– relacje z rodzicami.