Aktywność fizyczna uczniów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W dniu 27.11.2021r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Gdyni odbyło się szkolenie, którego organizatorem był Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Tematem szkolenia była aktywność fizyczna uczniów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Omówione zostały sposoby promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej uczniów. Udzieliliśmy wskazówek jak w atrakcyjny sposób przeprowadzić lekcje w-f. Podjęliśmy także temat powstawania wad postawy u dzieci oraz metod ich zapobiegania. Szkolenie poprowadził doradca metodyczny z w-f Pan Michał Olszewski.