Ogólnopolski Zjazd Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli – fotorelacja

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W dniach 4-5 lipca w Gdyni odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli z całej Polski w ramach nowopowstałej sieci współpracy i samokształcenia. Jej inicjatorem jest Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, na którego zaproszenie odpowiedziało 13 ośrodków doskonalenia. Celem spotkania było nawiązanie stałej współpracy między ośrodkami z całej Polski, w ramach której odbywałyby się nie tylko wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, ale również wspólne działania edukacyjne oraz projektowe.

Podczas dwudniowego spotkania dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele konsultanci oraz  doradcy metodyczni mieli okazję zapoznać się z działalnością Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zwiedzić jego siedzibę, a także wspólnie wypracować dalszy harmonogram działań planowanych w ramach sieci.

Spotkanie zostało otwarte w czwartek 4 lipca przez pana Wojciecha Jankowskiego, dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który po powitaniu uczestników przedstawił krótki zarys działalności  ośrodka, jego sukcesów, problemów oraz oczekiwań od dalszej współpracy. Podążając podobnym schematem, Goście opowiadali o funkcjonowaniu swoich placówek oraz o ich potrzebach, które maja nadzieję nowoutworzona sieć będzie w stanie zaspokoić. Po intensywnych dyskusjach i działaniach warsztatowych przedstawiciele ODN-ów mieli okazję zwiedzić centrum Gdyni, poznając przy okazji najważniejsze fakty z jej historii.

W piątek 5 lipca uczestnicy zjazdu mieli okazję odwiedzić Wydział Edukacji, gdzie spotkali się z panią naczelnik Krystyną Przyborowską oraz przewodniczącą komisji oświaty, panią Ewą Krym. Ostatnim punktem dwudniowego spotkania była wizyta w Muzeum Emigracji, gdzie o prezentowanych wystawach opowiadał dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Inauguracja sieci przebiegła w atmosferze ogromnej otwartości do współpracy wszystkich przybyłych przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli. Dziękujemy za udział i zaangażowanie wszystkich Uczestników:

  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  • Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
  • Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Dziękujemy również Centrum Nauki Experyment za pomoc w organizacji części powitalnej zjazdu oraz doskonałe przygotowanie sali warsztatowej „Drzewo”.