Wyniki „Konkurs Wiedzy o Gdyni dla Dorosłych”

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Znamy już laureatów ” Konkurs Wiedzy o Gdyni dla Dorosłych”. Gratulujemy wygranym, ale również słowa uznania dla wszystkich, którzy przystąpili do konkursu. Pytania były naprawdę bardzo trudne.

Gratulacje

Poniżej zamieszamy listę Laureatów, wyniki wszystkich uczestników w kolejności alfabetycznej, jak również pytania z prawidłowymi odpowiedziami.

Dziękujemy osobom zaangażowanym w organizację konkursu z ramienia Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, są to:

Anna Zatwarnicka, Beata Chojnowska-Gąsiorek, Jolanta Rucka, Justyna Olewińska, Mariusz Rozmus i Wojciech Jankowski.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie Paniom z Biura Rady Miasta.

Dziękujemy Pani Przewodniczącej Rady Miasta Joannie Zielińskiej za patronat.

Laureaci
I Joanna Rogalska
II Bożena Godlewska
III Kamil Sarapuk