Każde dziecko jest artystą – wystawa

Opublikowane przez Maria Bazaczek w dniu

Zbliżający się Dzień Dziecka stał się pretekstem do zorganizowania w Przedszkolu nr 55 w Gdyni, wystawy prac plastycznych pod tytułem „Każde dziecko jest artystą”. Koordynatorami projektu byli nauczyciele:  Maria Bazaczek (doradca metodyczny), Alicja Pieronek, Magdalena Walkowska. Uroczystego otwarcia, w dniu 17 maja dokonał pan Krzysztof Jankowski dyrektor ZSP nr 3 w Gdyni. Specjalnym gościem wernisażu był pan Wojciech Jankowski – dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz pani Justyna Olewińska. GODN współorganizował wernisaż i objął wydarzenie honorowym patronatem. Dziecięce prace powstawały podczas całego roku szkolnego pod czujnym okiem nauczycieli. Na wystawie można zobaczyć prace wszystkich dzieci z przedszkola, jest to ponad 120 prac. Mali artyści, w wieku od 3 do 6 lat odwołują się do różnych stylów i technik. Obrazy ekspresji dziecięcej wyeksponowane są w nietuzinkowy sposób, ponieważ  wystawa jest zamontowana na ogrodzeniu placu zabaw przedszkola, tak by również mieszkańcy dzielnicy Gdynia Dąbrowa mogli obejrzeć wystawę. Mamy nadzieję, że uczestnicy wystawy nie utracą swojej  twórczej wrażliwości w kolejnych latach. 


Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie. Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do skorzystania z oferty GODN.