Finał Konkursu Wiedzy o Gdyni 2018/2019 – fotorelacja

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W sobotę 13 kwietnia odbył się Finał Konkursu wiedzy o Gdyni. Rozgrywka finałowa  miała formę odpowiedzi ustnej i odbywała się odrębnie dla każdej grupy wiekowej – uczniów szkół podstawowych oraz dla klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych łącznie. 

Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Pan Wojciech Jankowski, został zaproszony do jury oceniającego występ uczestników.