WOJEWÓDZKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „GIF ŚWIĄTECZNY”

Opublikowane przez Beata Chojnowska-Gąsiorek w dniu

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego do wzięcia udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „GIF ŚWIĄTECZNY”.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych,
  • wyłanianie młodych talentów,
  • rozwijanie umiejętności uczniów w posługiwaniu się wybranym środowiskiem graficznym,
  • propagowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym regulaminem i prosimy o przekazanie informacji uczniom szkoły.

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 23 grudnia 2021 r.

na adres: konkurs.gif.swiateczny@gmail.com

Organizatorami Konkursu są:
 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia, tel.: 58 625 40 25, e-mail: sekretariat@sp6.gdynia.pl
 Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia, tel: 58 765 07 92, e-mail: sekretariat@godn.eu


Osobą odpowiedzialną za organizację jest mgr Beata Chojnowska-Gąsiorek,
nauczyciel informatyki w SP6 w Gdyni, doradca metodyczny GODN z Informatyki

kontakt: c-gasiorek@sp6.gdynia.pl lub konkurs.gif.swiateczny@gmail.com