Spotkanie sieci współpracy dyrektorów

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W środę rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedstawicielami placówek oświatowych z gmin, króre funkcjonują w obszarze oddziaływania Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Helu. Rozmawialiśmy o poszerzeniu dotychczasowej współpracy w zakresie doskonalenia kadry oświatowej oraz przyszłych wspólnych inicjatyw edukacyjnych.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi ZSO Panu Dawidowi Migacz za zaproszenie i owocne rozmowy.