Piotr Malecha

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Doradca metodyczny chemii, posiada stopień naukowy doktora

Ekspert w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Gdańsku

Egzaminator OKE w Gdańsku

Nauczyciel chemii w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni (liceum ogólnokształcące i szkoła podstawowa)

 

Zakres prowadzonych zajęć:

– spotkania metodyczne dla nauczycieli chemii

– lekcje otwarte w liceum (zakres podstawowy i rozszerzony) i szkole podstawowej

– sieć współpracy i samokształcenia egzaminatorów maturalnych z chemii

– konsultacje: przygotowanie do egzaminów zewnętrznych; eksperyment/doświadczenie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Kategorie: Nasi doradcy