Wczoraj 18.01.2024 roku, odbyło się pierwsze w tym roku, a siódme z kolei spotkanie Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Szkolnych, organizowane przez GODN, a prowadzone przez doradczynię metodyczną GODN w zakresie psychologii, Lucynę Lewandowską. Gości specjalnymi spotkania byli przedstawiciele Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: Adrianna Janowicz- zastępca- zastępca dyrektora ds. interwencji całodobowej i wsparcia specjalistycznego oraz Michał Urbanowicz- zastępca dyrektora ds. placówek wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego. Adrianna i Michał opowiedzieli o ofercie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni , a w szczególności o SPOT’ach oraz o ofercie wsparcia specjalistycznego , w tym między innymi o czacie dla młodzieży: cobc ( co u Ciebie?) W ten sposób sieciujemy i wzbogacamy wiedzę na temat miejsc, osób, sposobów wsparcia dla dzieci i młodzieży, dostępnych w Gdyni, poza strukturami oświaty.

Spotkanie Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Szkolnych

Opublikowane przez Monika Piekarz w dniu

Wczoraj 18.01.2024 roku, odbyło się pierwsze w tym roku, a siódme z kolei spotkanie Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Szkolnych, organizowane przez GODN, a prowadzone przez doradczynię metodyczną GODN w zakresie psychologii, Lucynę Lewandowską.
Gości specjalnymi spotkania byli przedstawiciele Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni: Adrianna Janowicz- zastępca- zastępca dyrektora ds. interwencji całodobowej i wsparcia specjalistycznego oraz Michał Urbanowicz- zastępca dyrektora ds. placówek wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego.
Adrianna i Michał opowiedzieli o ofercie Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni , a w szczególności o SPOT’ach oraz o ofercie wsparcia specjalistycznego , w tym między innymi o czacie dla młodzieży: cobc ( co u Ciebie?)
W ten sposób sieciujemy i wzbogacamy wiedzę na temat miejsc, osób, sposobów wsparcia dla dzieci i młodzieży, dostępnych w Gdyni, poza strukturami oświaty.


Monika Piekarz

Pedagog i doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni, nauczyciel doradztwa zawodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni. Doradca metodyczny w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Aktywny uczestnik Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych oraz uczestnik i organizator konferencji doradczych. Realizator warsztatów zawodoznawczych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz spotkań dla rodziców. Realizator projektów takich jak: Marzec na obcasach, Gdyńska Giełda Szkół, Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości. Propagator wykorzystywania nowych technologii w pracy doradczej. Jej specjalność to praca z uczniami i rodzicami mająca na celu wybór szkoły adekwatnej do predyspozycji, zainteresowań i możliwości ucznia. Chętnie wspiera nauczycieli doradztwa zawodowego dzieląc się swoim doświadczeniem, metodami pracy i umiejętnościami. Uważa, że „nie ma złych szkół, są tylko źle wybrane”. Miłośniczka historii (szczególnie Anglii i Szkocji).