„Przemoc rówieśnicza w klasie” – relacja z konferencji dla nauczycieli

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

We wtorek 5 listopada w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdyni odbyła się konferencja dla nauczycieli na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasie. Spotkanie podzielone zostało na dwie części – w pierwszej poruszone zostały sposoby na rozpoznanie pierwszych oznak przejawiania przemocy rówieśniczej, w drugiej – metodach na jej wczesne zapobieganie.

W spotkaniu poprowadzonym przez pana Jacka Pyżalskiego wzięło dział prawie 200 nauczycieli. Na to wydarzenie Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprosił również swoich Partnerów – przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli współpracujących z GODN w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. Serdecznie dziękujemy wicedyrektorowi ds. doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej panu Mirosławowi Krężel z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz konsultantowi pani Małgorzacie Polkowskiej z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie za przyjęcie zaproszenia i udział w wydarzeniu.