Pomorska Konferencja Historyczna „Obywatele polscy w KL Auschwitz”

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Pomorskie Kuratorium Oświaty i Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do uczestnictwa w konferencji z zakresu edukacji historycznej  „Obywatele polscy w KL Auschwitz”.  (Program poniżej)

Celem spotkania jest upowszechnienie wiedzy o losach deportowanych do Auschwitz obywateli II RP oraz zachęcenie nauczycieli do realizacji programu edukacji historycznej.

Organizatorami konferencji, która będzie miała miejsce 27 listopada 2018 r. w Gdyni  w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a Współorganizatorami Muzeum Auschwitz Birkenau, Fundacja „Wiara i Prawda” oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Planowane wydarzenie to niepowtarzalna okazja do wysłuchania przedstawicieli Muzeum oraz Fundacji – głównych twórców programu edukacyjnego „Obywatele polscy w KL Auschwitz”, skierowanego do nauczycieli oraz młodzieży powyżej 14 roku życia, a także zapoznania się z propozycjami wojewódzkich koordynatorów projektu.

13 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca  projekt „Obywatele polscy w KL Auschwitz”. Konferencja w Gdyni 27 listopada br. ma na celu jego upowszechnienie.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2018 r., poprzez poniżej zamieszczony link. Zarejestrowanie jest zobowiązaniem do uczestnictwa. Organizatorzy nie będą indywidualnie potwierdzać przyjęcia zgłoszenia.

http://www.kuratorium.gda.pl/pomorska_konferencja/1formularz_zgloszenia.html

Więcej informacji:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/inauguracja-projektu-edukacyjnego-obywatele-polscy-w-kl-auschwitz-z-udzialem-wiceministra-macieja-kopcia.html

http://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/obywatele-polscy-w-kl-auschwitz-lekcja-i-film-poswiecony-losom-obywateli-ii-rp-w-niemieckim-obozie-koncentracyjnym-i-zaglady,1989.html

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy

Program konferencji:

http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2018/11/program-ostateczny-ii-zalacznik-komunikart-ii.pdf

 

Kategorie: Konferencje