„Oblicza suicydologii – problematyka samobójstw w województwie pomorskim”

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Program konferencji
 09.30 – 10.00Rozpoczęcie konferencji dr Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdynia 
insp. Krzysztof Kozelan I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
dr Tomasz Białas Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
10.00 – 12.00Panel I konferencyjny prof. dr hab. Ewa Jolanta Gruza – Uniwersytet Warszawski „Zaginięcia samobójcze.”
dr Andrzej Gawliński – Uniwersytet  Warmińsko – Mazurski w Olsztynie „Przestępstwo namowy lub pomocy w samobójstwie na podstawie analizy przypadków z polskiej praktyki sądowej z lat 2000-2022.”
dr Ewa Pachura – Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu „Samobójstwa upozorowane na zabójstwa i wypadki.”
dr Paweł Kozłowski – Akademia Pomorska w Słupsku „Poziom zaburzeń internalizacyjnych i ryzyko presuicydalne u młodzieży.”  
dr Wojciech Mendel – WSAiB w Gdyni „Samobójstwa w siłach zbrojnych.”
dr Wojciech Wosek  –  WSAiB w Gdyni „Motywacja i metody samobójstw na przykładzie Gdyni.”
12.00 – 12.30Przerwa kawowa
12.30 – 13.45Panel II konferencyjny
dr Anna Andrzejewska – Cioch – suicydolog PTS „Samobójstwo – pragnienie śmierci czy niemy krzyk rozpaczy. Prewencja i postwencja suicydalna  w społecznym systemie wsparcia.”
mgr–Michał Hajdyła –  Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni „Rola interwencji kryzysowej w profilaktyce czynów suicydalnych.”
mgr Radosław Nowak  –  Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień „Ryzyko samobójstw a używanie substancji psychoaktywnych.”  
ppor.  Marta Dzięgielowska – Areszt Śledczy w Gdańsku  „Charakterystyka podejmowanych zachowań suicydalnych w warunkach izolacji penitencjarnej.”
st. post. Iwona Borkowska – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku „Profilaktyka czynów suicydalnych wśród policjantów woj. pomorskiego – rola i zadania psychologów policyjnych.”
13.45 – 14.15Panel dyskusyjny  
14:15-14:30Podsumowanie i zakończenie konferencji – organizatorzy